Krovy

KROV - 1
KROV - 2
KROV - 3

 

Je nosná konštrukcia každej šikmej strechy, v ktorej sa spája funkčnosť a tradícia.

 

Existuje viac možností ako krov realizovať a aj keď sú mnohé z nich bežne zaužívané, nie vždy je ich prevedenie technicky správne. Zladiť sústavu nosných prvkov tak, aby bol každý z nich efektívne využitý a zároveň bezpečne navrhnutý, si vyžaduje jemnú rovnováhu, ktorá pramení z komplexnej a podrobnej analýzy. Kvalitná analýza zabráni plytvaniu materiálom.

 

Spoľahnúť sa na profesionálov tak znamená ušetriť. Rôzne konštrukcie krovov sa vyvíjali po stáročia až sa vyšpecifikovalo niekoľko typických riešení. Ostatné naopak boli prekonané modernejšími technológiami a riešeniami.

 

V dnešnej dobe sa využívajú najmä štandardné riešenia, možné je však zrealizovať akúkoľvek konštrukciu.

Zavolajte nám

+421 917 267 844

Napíšte nám teraz

info@prvastrecharska.sk