Väznicová sústava

KROV - 2
KROV - 3
KROV - 1

 

Môže byť použitá pre širokú škálu striech. Mnohorakosť jej využitia determinuje viac alternatív realizácie.

 

Kľúčové odlišnosti sú v usporiadaní prvkov plnej väzby, ktorá obsahuje všetky nosné prvky. Medzi nimi sa nachádzajú väzby prázdne alebo jalové. Zaťaženia vplývajúce na strechu sú prenášané krokvami, väznicami do stĺpikov, ktoré ho nakoniec zvedú do väzného trámu. Vodorovné sily sú eliminované klieštinami a ostatné prvky sú tak namáhané iba zvislými silami.

 

Na základe sklonu, rozponu strechy a zaťažení navrhujeme:

  • stojatú stolicu
  • ležatú stolicu
  • kombinovanú stolicu
  • vzperadlovú a vešadlovú sústavu
  • stolica bez väzných trámov

 

Pri stojatej stolici sa zaťaženie prenáša cez kolmý stĺpik na väzný trám, kým u ležatej stolice ide o šikmý stĺpik. Kombinovaný systém spája prvé dva varianty. Pri vzperadlovej a vešadlovej sústave sa vyskytuje ťahaný prvok odľahčujúci väzný trám a tlačený podopierajúci väznicu.

Zavolajte nám

+421 917 267 844

Napíšte nám teraz

info@prvastrecharska.sk