Likvidácia starej strechy

azbest
likvidácia2
likvidácia

Demontáž plochej strechy

 

Väčšina plochých striech pri rekonštrukcii nevyžaduje likvidáciu starého súvrstvia materiálov a strecha sa preizoluje nanovo so zachovaním pôvodnej hydroizolácie. Avšak v prípade, že do strešnej skladby dlhodobo zatekalo, je pre funkčnosť strechy potrebné jej vysušenie. Tu už často dochádza ku potrebe demontáže pôvodnej izolácie.

 

V ideálnom prípade ide o zdravotne nezávadné materiály, no vo väčšine prípadov boli na strechách používané asfaltové pásy obsahujúce azbest. Demontáž azbestových materiálov je prísne legislatívne upravená a môže ju vykonávať len certifikovaná firma. Pre tieto prípady je potrebné vždy vykonať dôkladnú obhliadku objektu, keďže pri opravách v minulosti boli staré pásy jednoducho prelepené novými. Takýmto spôsobom často vznikla vrstva hrubá aj niekoľko centimetrov.

 

Demontované azbestové materiály sa pri zachovaní striktných postupov odvážajú na skládku nebezpečného odpadu.

 

Čo s odokrytou strechou?

 

Likvidácia starého strešného plášťa, ktorá vyžaduje vysušenie skladby, by sa mala vždy vykonávať v lete, kedy môže strecha rýchlo preschnúť a je tu minimálne riziko dažďa. Napriek slnečnému počasiu a vysokým teplotám môže vysušenie strechy trvať aj niekoľko dní. Na noc je vždy potrebné strechu zakryť poistnou izoláciou – veľkorozmernými plachtami z polyetylénu. Ihneď po preschnutí skladby je potrebné strechu opäť zaizolovať, aby boli obyvatelia domu znova chránení pred zrážkovou vodou.

 

Neprofesionálna výmena strešného plášťa by mohla pri náhlom daždi spôsobiť obrovské škody na majetku.

 

Likvidácia strechy neobsahujúcej azbest

 

V prípade, že ide o likvidáciu strechy skonštruovanej z prírodných materiálov, je demontáž veľmi jednoduchá a odpad po roztriedení odvážame priamo do zberných surovín.

 

Zavolajte nám

+421 902 263 451

Napíšte nám teraz

info@prvastrecharska.sk